Odkazy na dotace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRV – 1.výzva MAS Zubří země

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=19&TypeID=1

http://www.ccrjm.cz/dotace/

http://www.jihovychod.cz/cs/dotace-z-eu/dotace-z-fondu-eu

 

Přehled získaných dotací

2016

1. Podpora zkvalitnění služeb Turistických informačních center (Pořízení multifunkčního přístroje)- 50.523,- Kč

2. Program rozvoje venkova – Realizace společných projektů svazků obcí – Propagační materiál MRP – 40.000,- Kč

3. Individuální dotace – Podpora činnosti Mikroregionu Pernštejn – 100.000,- Kč

 

2015

1. Podpora zkvalitnění služeb Turistických informačních center (mzdy)- 60.000,- Kč

 

2014

1. Podpora zkvalitnění služeb Turistických informačních center (mzdy)- 60.000,- Kč

 

2013

1. Rozvojová strategie Mikroregionu Pernštejn – aktualizace – 49.000,- Kč

2. Podpora zkvalitnění služeb Turistických informačních center (mzdy)- 48.000,- Kč

 

2012

1. Projektová dokumentace na stavbu nového chodníku v Mikroregionu Pernštejn (Černvír – Nedvědice) –  80.000,- Kč

2. Podpora zkvalitnění služeb Turistických informačních center (mzdy)- 42.000,- Kč

 

2011

1. Podpora zkvalitnění služeb Turistických informačních center (mzdy) – 61.000,- Kč

 

2010

1. Sakrální stavby – 205.000,- (Lískovec, Kovářová, Nedvědice)

2. Podpora zkalitnění služeb Turistických informačních center (mzdy) – 60.000,-Kč

 

 2009

1.  Propagační materiál –    43.000,- Kč

2.  Ramenový mulčovač –  225.000,-Kč

RM    

3. Sakrální stavby – 322.000,-Kč(Drahonín,Klokočí,Černvír,Skorotice,Kovářová, Křížovice)

4. Vybudování sítě cyklostezek v Mikroregionu Pernštejn – 77.350,- Kč

 

 Opravy historických a drobných sakrálních staveb

Jednou z aktivit, které v roce 2009 charakterizovaly činnost Mikroregionu a jeho členských obcí byly opravy historických a drobných sakrálních staveb ve většině členských obcí Mikroregionu a jejich místních částech. Uvedené práce na opravách památek či zajimavých staveb svědčí o odpovědnosti obcí Mikroregionu za jejich stav a jsou také výrazem úcty k práci a odkazu našich předků. Níže popsané práce a opravy mohly být realizovány díky finančním prostředkům z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, krajských rozpočtů, ale také díky finančím prostředkům z rozpočtů jednotlivých obcí. Především to, že zastupitelstva členských obcí Mikroregionu byla ochotna uvolnit nemalé finanční prostředky na uvedené práce zaslouží uznání. Hlavně v souviststi s napjatými obecními rozpočty a stále se zhoršující finančí situací obecních rozpočtů obecně. A tady je přehled opravených staveb:

Dřevěný most v Černvíře – Dřevěný krytý most je 32 m dlouhý a pochází z roku 1718. Celková oprava konstrukce, výměna některých dílů a úprava přístupu z obou stran mostu byla provedena i díky dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Před opravou

Kostel Nanebevzetí panny Marie v Černvíře – k celkové opravě omítek a klempířských konstrukcí bylo přistoupeno již v roce 2008 a opravy pokračovaly i po větší část roku 2009. Práce mohly být realizovány díky finančním prostředkům z Jihomoravského kraje a Ministerstva kultury.

Kaple sv. Cyrila a Metoděje v Křížovicích – v roce 2009 byla opravena střecha kaple.

Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Kovářové – kaplička byl postavena v roce 1867, jde o zděnou stavbu z kamene, ve stanové střeše s    věžičkou je umístěn zvon. V roce 2009 byla provedena celková oprava stavby – stropy, renovace vnitřních i vnějších omítek, oprava střechy, opatření k odvádění vlhkosti od základů objektu.

Kaplička sv.Františka z Assisi v Ujčově – udržovací práce byly hrazeny z dotace z MMR ČR z programu POV (podpora obnovy venkova). Byly provedeny tyto úpravy – opatření k odvádění vlhkosti od základů objektu, oprava střešní konstrukce, renovace vnitřních i vnějších omítek, provedení nátěrů omítek, renovace a nátěry příslušenství stavby,výměna oplocení.

Mramorový kříž na návsi ve Skoroticích – v roce 2009 byly opraveny mramorové prvky kříže – čištění, leštění, obnova písma, oprava Ježíše.

Mramorový kříž u kapličky v Klokočí – v roce 2009 proběhly tyto úpravy na kříži – čištění, leštění, obnova nápisů, oprava Ježíše.

Dřevěný kříž v Drahoníně –  byl renovován následujícím způsobem – tmelení prasklin, broušení, tmelení, nátěry, oplechování.

Boží muky u zdravotního střediska a u hřbitova v Nedvědici – v roce 2009 byla provedena celková oprava obou božích muk. Stavby byly opatřeny novou sanační omítkou, novými stříškami a byla provedena izolace proti zemní vlhkosti. Okolo boží muky u zdravotního střečdiska bylo umístěno symbolické ohrazení. Zajímavostí je skutečnost, že při terénních úpravách okolo boží muky u zdravotního střediska byl nalezen mramorový schod s vytesaným letopočtem 1869. Tento bude po vyčištění a opravě vrácen na svoje původní místo na jaře 2010.

Mramorový Haslingerův kříž na Pernštejně – památný mramorový kříž byl rozebrán, převezen k vyčištění a impregnaci do dílny. Kovové díly byly taktéž opatřeny novým nátěrem vč. kovové desky s nápisem. Rozpadající se cihlový podstavec byl nahrazen novým žulovým.

Mramorové kříže u kostela a U křížku v Nedvědici – další mramorové kříže z dílen nedvědických kameníků byly očištěny a naimpregnovány. Byly obnoveny nápisy a kovové prvky. Okolo kříže U křížku byl umístěn kovaný plůtek jako náhrada za původní, v minulosti zničený a odstraněný.

 

Část fotografií, dokumentujících stav opravovaných staveb (především jejich stav před započetím prací a průběh prací) byla pořízena v rámci projektu „Vyšlápněte si k nám, který je spolufinancován z prostředků ROP Jihovýchod. Právě v rámci tohoto projektu bylo pořízeno velké množství fotografií, jejichž využití bylo plánováno průběžně k propagaci atraktivit na území celého mikroregionu. O to více nás všechny mrzel necitlivý až nekompetentní přístup úředníku Regionální rady ROP JV, kteří nedokázali pochopit proč jsme shromažďovali takové množství fotografií a po nechutných tahanicích nakonec vyřadili většinu finančních prostředků, vynaložených na pořízení fotografií z uznatelných výdajů.

Takže tady máte, dámy a pánové z RR v Jihlavě, další z mnoha možných způsobů využití pořízených fotografií.

 

Kontakt

Nedvědice 42
592 62 Nedvědice (mapa)

tel.: +420 511 119 173

info@pernstejnsko.cz
infocentrum@nedvedice.cz

IČO: 75123827

ID datové schránky: m42y27i

Partneři

logo-hrad

ROP Jihovychod

logo-zubri-zeme

logo-kudy-z-nudy

logo-jmk

logo-tisnovsko

logo-bystricko

logo-galerie-z-ruky

logo-korunavysociny

logo-go-from-brno