Historie mikroregionu Pernštejn

Mikroregion Pernštejn vznikl dohodou osmi obcí, které mají společné historické kořeny. Leží na území obydleném již v období raného středověku. Kolem byly hluboké lesy, průnik osídlení probíhal podél toků. Osídlení je přičítáno pánům rodu erbu zubří hlavy, pánům z Medlova, předkům proslulých Pernštejnů.

První písemná zmínka z roku 1208 dokládá získání „doubravnického újezdu“ od olomouckého biskupství výměnou za dvě vesnice. V Doubravníku Medlovští zakládají rodinný augustiánský klášter doložený listinou z roku 1231. Hrad Pernštejn je písemně uveden v roce 1285 a jeho majitelé se v průběhu 14. – 16. století stali jedním z nejvýznamnějších moravských a později i českých šlechtických rodů, který se významně zapsal do dějin Českého království. Rodový hrad Pernštejn, nazývaný „hradem hradů“ a také „mramorovým“, je považován za jednu z nejkrásnějších hradních staveb střední Evropy, vlastnili do roku 1596. Následně se na hradě vystřídala řada majitelů, z nichž významně ovlivnili jeho stavební vývoj především Lichtenštejnové, Stockhamerové a poslední majitelé Mitrovští z Mitrovic a Nemyšle.

Střediskem panství byl Doubravník, v němž postavili Pernštejnové v letech 1535-57 mimořádně krásný kostel Povýšení sv. Kříže v pozdně gotickém a renesančním slohu. Teprve počátkem dvacátého století, po postavení textilního závodu a rozšíření těžby i zpracování mramorů, od dvacátých let pak výrobě elektromotorů, se rozvíjí někdejší podhradí hradu Pernštejna – městečko Nedvědice, které postupně získává střediskové postavení.

Černvír – počátky kostela a hrádku spadají do doby před příchodem pánů z Medlova. Kostel byl původně románská stavba, později přestavován. Pozornost upoutá dřevěný krytý most přes řeku Svratku z roku 1718. Drahonín byl zeměpanský majetek, který královna Konstancie darovala nově založenému klášteru cisterciaček Porta coeli. Olší s kostelem daroval Demeter z Bukova r. 1285 doubravnickým řeholnicím. Ujčov, Horní a Dolní Čepí drželi místní zemani a vladykové, r. 1496 vesnice odkoupil Vilém z Pernštejna. Filiální kostel sv. Václava v Dolním Čepí je z 15. století.Skorotice byly v držbě doubravnického kláštera, po jeho zrušení patřily Pernštejnům. Chlébské patřilo vladycké rodině, v 15. století je získali Pernštejnové. Sejřek a Bor byly v držbě drobných šlechticů.

Kontakt

Nedvědice 42
592 62 Nedvědice (mapa)

tel.: +420 511 119 173

info@pernstejnsko.cz
infocentrum@nedvedice.cz

IČO: 75123827

ID datové schránky: m42y27i

Partneři

logo-hrad

ROP Jihovychod

logo-zubri-zeme

logo-kudy-z-nudy

logo-jmk

logo-tisnovsko

logo-bystricko

logo-galerie-z-ruky

logo-korunavysociny

logo-go-from-brno