Pozorování přechodu Merkuru před Sluncem |

Prechod_Merkur